Záchrana nemovité kulturní památky

    Přispějte na záchranu nemovité kulturní památky v Třeštině (rej.č.39338/8-1161), která je pro svou zajímavou a bohatou výzdobu cennou památkou lidové architektury na Horní Hané.
    Venkovská usedlost měla, podobně jako její majitelé, zajímavé osudy. V dnešní podobě pochází z roku 1844. Je však pravděpodobné, že budova sama je ještě starší, jako zemědělskou usedlost ji dal postavit pan Merta. Potomek pana Merty nechal v roce 1924 zpracovat projekt u pana stavitele Josefa Sovy na přestavbu hospodářských budov, který se nikdy nerealizoval. Tento projekt se zachoval až do dnešních dní a k tomuto projektu se z velké části navrací dnešní obnova.
    Všichni dárci budou moci, v rámci svého daru, využít bezplatné ubytování v chystaném "Muzeu tradičního bydlení", které bude zřízeno v nemovité kulturní památce. Dárci, kteří budou navíc souhlasit se zveřejněním svého jména dárce, budou umístěni na "Tabuli dárců" v objektu usedlosti a jejich jména budou uváděna ve všech oficiálních propagačních materiálech.

 
Webová stránka projektu: Venkovská usedlost