Záchrana nemovité kulturní památky

    Venkovská usedlost č.p.2 v Třeštině je pro svou zajímavou a bohatou výzdobu cennou památkou lidové architektury na Horní Hané. Štít s maltovým štukem můžeme chronologicky a stylovým pojetím zařadit do tvorby dnes již anonymní skupiny zedníků, kteří v první polovině minulého století zanechali v Třeštině a okolí řadu vynikajících staveb.
    Venkovská usedlost měla, podobně jako její majitelé, zajímavé osudy. V dnešní podobě pochází z roku 1844. Je však pravděpodobné, že budova sama je ještě starší, jako zemědělskou usedlost ji dal postavit pan Merta. Potomek pana Merty nechal v roce 1924 zpracovat projekt u pana stavitele Josefa Sovy na přestavbu hospodářských budov, který se nikdy nerealizoval. Tento projekt se zachoval až do dnešních dní a k tomuto projektu se z velké části navrací nový uživatel objektu občanské sdružení Alie o.s. při realizaci dnešní obnovy.

Webová stránka projektu: Venkovská usedlost


Knihovní služby

   Veřejná knihovna, která je zapsána v seznamu knihoven při  Ministerstvu kultury České republiky. OnLineKnihovna využívá vlastní knihovní systém vytvořený pro potřeby webového rozhraní s přístupem čtenáře do svého účtu. Cílem projektu je zpřístupnit zápůjčku elektronické knihy na čtečce knih čtenářům.

Webová stránka projektu: OnLineKnihovna

Případné další dotazy zodpoví Michal Opletal prostřednictvím e-mailu, nebo telefonu.